kuttram 23 movie || critique || Illuminati symbols uncovered !! Whole Movie

kuttram 23 movie || critique || Illuminati symbols uncovered !! Whole Movie

இலுமினாட்டிகாளின் தொடர்ச்சியாக தமிழ் சினிமாவிலும் மறைமுகமாக வெளிப்படுத்திருப்பதை இந்த movie ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.மக்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கபோகும் மறைமுக போரென்பது எனது கருத்து. resource